Sirozlu (Serez) İsmail Bey’in oğludur. 1228’de (1813) babasının vefatında o yerin ayanı oldu. 1233 Muharreminde (Kasım 1817) vezaretle Eğriboz adası ve Karlıili muhafızı olup 1237 Saferinde (Kasım 1821) Saruhan ve 1242’de (1827) Halep valisi oldu. 1243’de (1828) ayrılarak Varna Kalesi muhafızı olup 1244’de (1829) Varna’nın tesliminde Rusya’ya iltica etti. 1245 Zilhiccesinde (Haziran 1830) esaretten kurtulup dönüşünde hacca gitmek niyetinde bulunduysa da afvı şahaneye mazhar olarak İstanbul’a getirildi. 1257 Rebiyülevvelinde (Nisan 1841) Aydın ve hemen sonra Rumeli valisi olup 1258’de (1842/43) azledildi. 1259’da (1843/44) vefat etti. Nüfuzlu olup şair idi.

Eyüp’te, Eyüp Sultan Camii meydanından İslâm Bey Camii’ne kadar uzanan ve Eyüp’ün şah damarı durumunda bulunan ana caddenin bir kısmına Yusuf Muhlis Paşa Caddesi adı verilmiştir. Bu caddenin adı yakın tarihlerde Fahri Korutürk Caddesi olmuştur.

Yusuf Muhlis Paşa’nın ahfadı günümüze kadar gelmiştir. İstanbul’un değişik mezarlıklarında onların bazı şahidelerine rastlanmaktadır. Bunlardan ikisi eski Edirnekapı Mezarlığı’nda İbni Kemal açık türbesi yolunda ve eski Münzevi Kışla Caddesi üzerinde ve yüksekçe bir yerdedir.

Yusuf Muhlis Paşa’nın oğlu; Erzurum Valisi Mazhar Mustafa Paşa 21 Receb 1269 (1 Şubat 1853) Salı günü vefat etmiş, Eyüp Mihrişah Valide Sultan Türbesi karşısındaki mezarlığa gömülmüştür. Lahdi birinci sırada ve hacet penceresi arkasındadır. Baş ve ayak şahidelerinde kitabeler vardır. Tarih mısraı şudur:

Müşir olsun serîri Adn’e Mazhar Mustafa
s21 B. 1269