Dünyanın en uzun ömürlü insanları arasında sayılan Zaro Ağa nüfus kâğıdındaki kayıt esas alınırsa 1777 yılında Bitlis’in Mutki kazasına bağlı köylerin birinde doğmuştur. Gençliğinde İstanbul’a gelmiş, ömrünü amelelik ve hamallıkla geçirmiştir. Etrafındakilere Ortaköy Camii’nin ve Selimiye kışlasının yapımında çalıştığını söylermiş. Yaşının şöhreti yüzünden Avrupa ve Amerika’ya gitmiştir. Son yıllarında İstanbul Belediyesi’nde hademelik yapmıştır. 1934 yılında vefat etmiştir.