İstanbul’da doğmuştur. Babası Şeyhülislâm Mehmed Esad Efendi’dir. Kültürlü ve münevver bir çevrede yetişmiştir. Fitnat Hanım büyük bir şair olmamakla beraber güzel Türkçesi, ahenkli ve duygulu manzumeleri, zekâsı, hazırcevaplığı, hatıralarda daima büyük adam heybetiyle yaşayan Koca Ragıb Paşa’ya yakınlığı ile tanınmış ve unutulmamış bir kadın şairimizdir. Kasideleri, gazelleri ve şarkılarıyla beğenilen Fitnat’ın Hanım’ın bir kısım şiirleri NabiKoca Ragıb PaşaHaşmet üslûbuyla söylenmiştir. Bununla beraber gazelleri arasında asrın şairi Nedim’i hatırlatan oldukça şuh söyleyişler de vardır.

1780 yılında vefat etmiştir. Kabri Eyüp Sultan Türbesi arkasında, şadırvan avlusu tarafında ve cüzhane binasının hemen yanındadır. Kitabesi şudur:

Sabıka Şeyhülislâm Mehmed Esad
Efendi merhumun kerimei muhteremesi
Bülbüli gülistanı ismet
Ve tutîi şekeristanı iffet
Merhum ve mağfurünleha Şerife
Zübeyde Fitnat Hanım
Ruhiçün elFatiha
Fi sene 1194