2018 Şubat Ayı Meclis Kararları

Belediye Meclisinin 08.02.2018 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 5. toplantı dönemi Şubat ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde yer alan İmar Komisyonunun 16.01.2018 tarih ve 320 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No: 320
Rapor Tarihi: 16.01.2018
Konu: Plan ve Proje Müdürlüğü’nün E.3 sayı, 01.01.2018 tarihli yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

02.01.2018 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“İlgi: 29/12/2017 tarihli ve 41642 sayılı yazı.

Müellifince hazırlanan, İstanbul İli, Eyüp İlçesi, F21C19B4C Pafta 735 Ada 11-12-13- 14-15-16-17-18-19-20 Parseller, 736 Ada 5-6-7 Parsellere Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı, "Meri İmar Planında Belirlenen Toplam İnşaat Alanını Aşamaz, Toplulaştırmaya İlişkin Haklardan Faydalanamaz" Plan Notlarının ilavesiyle tadilen uygun görülerek 17.10.2017 tarihinde İ.B.B. Başkanınca onaylanmış olup, Eyüpsultan Belediyesi kat koridorunda 29.12.2017-29.01.2018 tarihleri arasında 30 gün süreyle askıya alınmıştır. 735 ada 11-12-13- 14-15-16-17-18-19-20 Parseller, 736 Ada 5-6-7 Parseller 19.03.2005 onay tarihli 1/1000 ölçekli Alibeyköy Uygulama İmar Planında H:12.50 irtifalı TAKS:0.47 yapılanma şartlarında konut alanında, 17.10.2017 onay tarihli plan tadilatında H:12.50 TAKS:0.47 yapılanmalı konut alanında kalmaktadır. Söz konusu plan tadilatına yasal askı sürecinde ilgi dilekçe ile itiraz edilmiş olup, ilgi dilekçede;

"İTİRAZ SEBEBİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından tadilen onaylanan plan değişikliği, teklif edilen plana uymamaktadır.

SONUÇ ve TALEP: Yukarıda açıklanan sebebe istinaden itirazımızın kabulü ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2017 tarih ve 1613 sayılı kararı ile tadilen uygun görülen ve 13.10.2017 tarihinde onaylanan Eyüp İlçesi, Karadolap Mahallesi, 735 ada 11-12-13-14-15- 16-17-18-19-20 Parseller ve 736 ada 5-6-7 Parsellere İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin iptal edilerek meri 19.03.2005 onay tarihli 1/1000 ölçekli Alibeyköy Uygulama İmar Planı hükümlerine geri dönülmesini arz ederim." Denilmektedir.

TALEP ve SONUÇ: 17.10.2017 onay tarihli İstanbul İli, Eyüp İlçesi, F21C19B4C Pafta 735 Ada 11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 Parseller, 736 Ada 5-6-7 Parsellere Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı 29.12.2017-29.01.2018 tarihleri arasında 30 gün süreyle askıda bulunmakta olup yasal askı sürecinde ilgi dilekçe ile yapılan itiraza ilişkin konunun incelenerek 3194 sayılı yasaya göre meclise havalesini…” Denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; İstanbul İli, Eyüp İlçesi, F21C19B4C Pafta 735 Ada 11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 Parseller, 736 Ada 5-6-7 Parsellere Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatına yapılan itiraz neticesinde meri plan şartlarına dönülmesi oybirliği ile uygun görülmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonunun 16.01.2018 tarih ve 320 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.