2018 Eylül Ayı Meclis Kararları

Belediye Meclisinin 06.09.2018 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 5. toplantı dönemi Eylül ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde yer alan Hukuk+Eğitim ve Gençlik Ortak Komisyonunun 05.09.2018 tarih ve 11 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu

HUKUK+EĞİTİM VE GENÇLİK ORTAK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 11

RAPOR TARİHİ: 05.09.2018

İLGİ: Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 15.08.2018 tarih ve 21126 sayılı yazısı
KOMİSYON İNCELEMESİ

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün yazısında; “İlçemiz sınırları dahilinde ikamet eden 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. sınıf ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim hayatı başlangıcı ve süresince olumlu motive edilmesi, gerekirse maddi imkanı kısıtlı olan öğrencilere katkı sağlanması anlamında "Kırtasiye Desteği" ; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun (13), (14b) ve (15a) maddeleri uyarınca 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerine 30.-TL (otuztürklirası); 5., 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerine 45.-TL (kırkbeştürklirası) "Kırtasiye Desteği" sağlanması hususunun uygun görülmesi halinde karara bağlanmak üzere Belediye Meclisine havale edilmesi hususunu;

Olur'larınıza arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun (13), (14b) ve (15a) maddeleri uyarınca 2018-2019 Eğitim-Öğretim döneminde 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerine 30.-TL (Otuztürklirası); 5., 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerine 45.-TL (Kırkbeştürklirası) "Kırtasiye Desteği" sağlanması komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk+Eğitim ve Gençlik Ortak Komisyonunun 11 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.