2022/140

Biyobozunur Atıkların Toplanması, Biyometanizasyon ve Kompost Tesisinde Geri Kazanılmasına İlişkin İşbirliği Protokolü

2022/142

Alibeyköy Mahallesi, 219 Nolu Adanın Tescil Harici Bir Kısım Alanının Taks:0.80 H:15.50 İrtifalı Konut Alanına, Alibeyköy Mahallesi 759 Ada 16 Parselin ve Esentepe Mahallesi 890 Ada 10 Parselin Park Alanına Alınmasına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi

2022/143

Eyüpsultan İlçesi, 19.06.2003 Onay Tarihli 1/1000 Ölçekli Göktürk Uygulama İmar Planı İle 23.11.2016 Onay Tarihli 1/1000 Ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planının Uyumlu Hale Getirilmesine İlişkin Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İtiraz

2022/144

Rami Yeni Mahallesi 302 Ada, 3-4-46 Parseller, 13 Parselin Bir Kısmı ve Çevresine İlişkin UİP Değişikliği İtirazı

2022/147

İslambey Rezerv alana ilişkin 6306 sayılı Kanun kapsamında kira yardımı yapılması

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız