İbrahim Feyhaman Duran, Nevşehirli Damad İbrahim Paşa’nın kızının ahfadından Rusûmat Emaneti Muavin yardımcısı Enderûnî Süleyman Hayri Bey (ö. 1309/ 1861)’in oğludur. 1 Muharrem 1304/30 Eylül 1886’de Kadıköy’de doğdu.

Galatasaray Lisesi’nde okuyup mezun olduktan sonra beş sene kadar o lisede öğretmenlik yaptı. Resimdeki kâbiliyeti Prens Abbas Halim Paşa tarafından takdir edilerek resim tahsil etmek için Avrupa’ya gönderildi. Paris Sanayi-i Nefîse okulunda Kormon ve Janpol Lorans’ın atölyelerinde çalıştı. İstanbul’a dönüşünde Kız Sanayi-i Nefise Okulu’nda resim hocalığına atandı. 1927’de Güzel Sanatlar atölye öğretmenliğine tayin kılındı. Hattat Sâmi Efendi’den, Galatasaray Sultani Mektebi yazı hocası İzzet Efendi’den ve Mahmud Bey Matbaası hattatı Tahsin Efendi’den yazı meşketmiştir. Güzel Sanatlar Akademisi resim hocası iken yaş haddinden emekli oldu. Evinde, resim yapmak ve yazı yazmak ile meşgul iken 6 Mayıs 1970’de vefat etti. Kabri, Edirnekapı Sakızağacı Şehitliği 9. ada, I. Blok’tadır. Yanında, 1986 yılında vefat eden değerli arkadaşı A. Süheyl Ünver Bey’in kabri vardır.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız