Süleyman Sabit Bey, Ankara valisi iken vefat eden Vezir Mehmed Hurşid Paşa (ö. 1296 /1879)’nın oğludur. H. 1262/1846’da Tekirdağ’da doğdu. Tahsilden sonra h. 1276/1859’da Hariciye Nezâreti Mektûbi Kalemi’ne girdi. Özel görev ile gönderilen Fuad Paşa’nın yanında babası ile beraber Şam’a gitti.

Babasının gittiği bazı memuriyetlerde yanında bulundu. H. 1286/1869’da Paris sefâreti ikinci kâtipliğine tayin olundu. H. 1296 /1878 de Bükreş Sefiri oldu.

h. 1302 /1885 de Köstence’de vefat etti. Nâşı İstanbul’a getirilerek, Eyüpsultan’da, Sadrâzam Tunuslu Hayreddin Paşa Sofası civarına defn olundu.

İffetli, namuslu ve liyakatli olup Rik’a yazıyı güzel yazanlardandı. Geniş bir kütüphanesi ve bazı şiirleri vardı ki hepsi bir yangında yanmıştır. Kızı, Sadiye Halil Eldem Hanım’dır.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız