Molla İzarî denmekle meşhurdur. Hüsrev ve Şirin sahibi Mevlana Şeyhî’nin kız kardeşinin oğludur. Kütahya’da dünyaya geldi. Medrese tahsili gördü. Asrın uleması Abdülkerim Efendi’nin hizmetinde bulundu. Müderris olduktan sonra Kütahya, Amasya medreselerinde hocalık yaptı. Daha sonra ise Eyüp Sultan, Kalenderhane Edirne Üç Şerefeli Camii medreselerinde son olarak Fatih Medresesinde çalıştı. Son görevinde iken 1496 yılında vefat etti. Kabri Eyüp Sultan Türbesi civarındadır.

Kasım İzarî Efendi’nin dinî konularda yazdığı eserlerinin yanı sıra ve Türkçe ve Farsça akıcı şiirleri de vardır. Çok zeki idi. İsabetli görüşleri, sağlam düşünceleri vardı. Çoğu zaman verdiği ders ya iki ya da üç satır idi. Ama bu arada bütün gramer, mantık, kelâm kurallarını tanıtır, özünü belirtir, anlaşmazlık öğelerini öyle ortaya koyardı ki ilk bakışta kuşkusu olanların bütün şüpheleri ortadan kalkardı. Dersini dinlemeyenlere çok kızardı. Yaz günleri öğrencileri ile gezilere çıkıp tatlı sohbetler ederdi. Kış gününde de aynı biçimde tatil günlerini öğrencileriyle geçirip, onları evine çağırırdı. Bu sohbetlerinde ders sırasında çözümlenemeyen konuları daha fazlasıyla açıklardı. Şerhi Mevakıf’ın ilâhiyat bölümüne yazdığı ve pek beğenilen haşiyesi onun zeka ve bilgisine delildir.