Caferpaşa'da Sezai Karakoç Okumaları

Eyüp Belediyesi Caferpaşa Kültür ve Sanat Merkezi’nde Ramazan programları ilgiyle takip ediliyor. Her hafta Cumartesi günleri yapılacak olan Sezai Karakoç Okumaları başladı.

Caferpaşa’da başlayan Sezai Karakoç okumaları her hafta Cumartesi günleri bahçeye kurulan açık alanda yapılıyor. İlk hafta Üzeyir İlbak ve Zafer Acar’ın sunduğu okumalarda Sezai Karakoç’un “Oruç ve İnsan” konusu üzerinde duruldu. Niçin Sezai Karakoç sorusuna cevap aranarak başlayan sunumda Üzeyir İlbak, onun insanlığın arayışta olduğu hayat tarzı olarak aslında İslam Medeniyetini özlediğini söylemesi, insanı hem dini referanslar hem de düşünsel süreçle bir dirilişe çağırması dolayısıyla çağımızın önemli isimlerinden biri olduğunu ifade etti. Üstadın İslam anlayış evreleri hakkında kısa bir açıklama yapan İlbak Oruç’un insan üzerindeki maddi, manevi ve sosyal etkilerini onun kitaplarını referans alarak değerlendirdi ve hak, inkar, şahitlik kavramlarına açıklık getirdi. Ezanın sadece Müslümanlara değil bütün insanlara seslenen çağrısını anlatan ilbak “Sezai Karakoç’a üstad deme sebebimiz onun yazdığı yazıların insanı derinden etkileyen bir tarafı olduğudur. En önemlisi de çağın ruhu ve karmaşıklığı ile doğrudan bağlantı kurabilen bir yazar ve şairdir ”dedi.

Üstadın metafizik kavramları üzerine konuşma yapan Zafer Acarsa onun Ahmet Haşim kadar ince ve derin İslam alimleri kadar da bilge ve yön verici olduğunu vurguladı. Karakoç’un metafizik olarak bizim düşünce dünyamıza ilk kez seslenen bir şair olduğunu belirten Zafer Acar konuşmasını şöyle sürdürdü: “ Üstad madde ve ruhun oruçla olan bağını birçok yazarın atladığı yerlere vurgu yaparak anlatmış. O metafizik kaynaklardan ya da Batı’nın ünlü isimlerinden değil kendi kaynaklarından beslenmiştir. Batının akli formuna kalp eklemiş, kalple düşünmeyi bilmiştir. Çünkü Kurani kavramların üzerinde çokça düşünerek kafa yoran bir şairdir. Friedrich Nietzsche’nin üstün insan modeli ile Karakoç’un insanlığı diriltme amacı arasında büyük bir fark vardır. Birisi toplumu itelerken diğeri toplumu kazanmak ister…