EYSAM Akademik Buluşmaları devam ediyor

Eyüpsultan'la ilgili tarih ve medeniyet araştırmaları yapmak üzere kurulan Eyüpsultan Araştırma Merkezi (EYSAM), ilçeyle ilgili bilgi ve belgeleri kayıt altına almak, yerli ve yabancı araştırmacıların istifadesine sunmak için faaliyetlerine devam ediyor.

Kamuya ait ilk araştırma merkezi olan EYSAM'ın bu kapsamda düzenlemiş olduğu EYSAM Akademik Buluşmaları da büyük ilgi görüyor.

Osmanlı İstanbul'unu kutsallaştırmak: Eyüpsultan Türbesi konulu sunum, Eyüpsultan Kaymakamı Sayın Abdullah DÖLEK'in de katılımı ile gerçekleşti.

Toplantı da Dr. Feray Coşkun, Berlin Freie Universitaet'de yaptığı doktora çalışmasının araştırma sürecini, incelediği kaynakları, elde ettiği verileri ve bu bilgileri nasıl yorumlandığını anlattı.

KARŞILIKLI İSTİŞARE İLE TOPLANTI NETİCELENDİ

Hz. Halid bin Zeyd Eba Eyyub el-Ensari'nin mezarının yerinin bulunuşu ile ilgili anlatıları irdeleyen Dr. Coşkun bu konudaki Arap kaynakları, Osmanlı kaynakları, Bizans kaynakları ve Batılı seyyahların anlatılarını katılımcılarla paylaştı.

Dr. Feray Coşkun, Almanya'da bir üniversitede yaptığı doktora çalışmasında neden Eyüpsultan Türbesi'ni araştırma konusu olarak seçtiğini bir anekdotla anlattı.

Anneannesinin Hac ziyaretini gerçekleştirdiği zaman tuttuğu günlüğü incelerken anneannesinin Hacca gitmeden önce Eyüpsultan'ı ziyaret ettiğini okuduğunu ve bunun üzerine bu çalışmayı teklif ettiğini ve Almanya'daki hocalarının da bu teklifi kabul ettiklerini aktaran Dr. Feray Coşkun daha sonra sunumunu gerçekleştirdi.

Gerek sunum sırasında gerekse sunum sonrasında katılımcılarla yapılan karşılıklı istişare ile toplantı neticelendi.

EYÜPSULTAN ARAŞTIRMA MERKEZİ (EYSAM)

Eyüpsultan Belediye Başkanlığı Strateji Geliştirme Müdürlüğü bünyesinde kurulmuş olan “Eyüpsultan Araştırma Merkezi” nin kısaltılmış adı EYSAM’dır.

EYSAM'ın kuruluş Amacı; Eyüpsultan'ın tarihi, zengin kültür birikimi, sanatı, ekonomisi, kentleşme olgusu üzerine araştırma/inceleme yapmak, yaptırmak, yörede yetişen bilim/sanat adamlarını özendirmek, kent içinde konulması muhtemel sanat eserleriyle ilgili düzenleyici çalışmalarda bulunmak, yerel kültürün korunmasına, yaygınlaştırılmasına yardımcı olmak ve böylece yerel imkânlarla evrensel kültüre hizmet etmektir.

Kısaca; Eyüpsultan'a ilişkin bilginin yayılması, aktarılması, paylaşılması, EYSAM’ın en önemli işlevidir.

Dünü koruyarak ve anlayarak, bugünü değerlendirmek ve Eyüpsultan'a değer katarken, geleceğin planlanmasına katkı sunmak” diye işlevlerinin özetleyebileceğimiz Eyüpsultan Araştırma Merkezi'nin temel faaliyet alanlarını, kentin tarihi, sorunları, olanakları üzerine kolokyum, konferans, sempozyum, panel, açık oturum, sergi, vb. etkinlikleri düzenlemek, atölye çalışmaları ve çalıştaylar örgütlemek, öğrencilere katkı sağlamak, akademisyen ile araştırmacı arasındaki işbirliğini arttıracak faaliyetlerde bulunmak ve araştırmalara destek olmak şeklinde ifade edilebilir.

EYSAM’IN GÖREVLERİ;

Belge ve bilgi tespiti, temini ve değerlendirilmesi,
Kongre, konferans ve sempozyum gibi geniş katılımlı ilmi etkinlikler düzenlenmesi,
Dijital ve fiziki bir ihtisas kütüphanesi oluşturulması
Dijital görsel arşiv merkezi oluşturulması
Bu arşiv ve kütüphaneye yazma ve matbu eserlerin bağış, satın alma veya kopyalama suretiyle akışının sağlanması,
Şehir tarihi, sanatı, kültürü ve sosyo-ekonomik konularda araştırma yapmak,
Lisans-lisans üstü tezlerin ve diğer ilmi araştırmalardan uygun olanlarının yayınlanması
Diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılması,
Merkezin ve Danışma Kurulu’nun tarihi ve güncel konularda önereceği araştırma çalışmalarını yapanlara maddi ve bilimsel her türlü desteğin verilmesi,
Bu çalışmalar sırasında, yurt içi ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan ilmi kuruluşlarla iş birliğinin geliştirilmesi ve tetkik gezileri yapmak,
Tarihi ve güncel konularda bilgilendirici sergiler düzenlemek,
Müze kurulmasını sağlamak.