Yeni Göreve Başlayan Zabıtalara Eğitim

Eyüp Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü’nde yeni göreve başlayan zabıta memurlarına yönelik hizmetiçi eğitimlerini başlattı…

Zabıtalara kıyafet, halkla ilişkiler, ekip çalışması, Zabıta Yönetmeliği, Devlet Memurları-Belediye Kanunu, Kabahatler Kanunu, Çalışma ruhsatları konusunda tüm kanun, yönetmelik ve mevzuatlarla ilgili uygulamalı olarak eğitimler verildi.

Yeni göreve başlayan 14 Zabıta memurunun katıldığı eğitimlerin anında, Zabıta Müdürlüğü’nün başarı seviyesinin üst düzeylere çıkarılması için yeni projeler geliştirilip uygulamaya konulacağı belirtildi.