Belediye birimlerinde kullanılan yazılımların yeni teknolojiler kullanılarak güncel ihtiyaçları karşılayacak bir yapıya taşınması ile uygulamalar arası iletişim, paylaşım ve entegrasyon düzeyini en üst seviyeye getirmek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda belediyemize merkezi bir otomasyon sistemi kazandırılması ve otomasyon sistemi dışında kalan diğer yazılımların ise bu otomasyona entegre olarak çalıştırılabilir olması hedeflenmiştir.

Belediyemizde;

Mevcut uygulamaların cevap vermediği ancak ihtiyaç haline gelmiş hususlar ve istekleri karşılamak,

Uygulamaları son teknolojik gelişimlere açık, servis (SOA) bazlı bir yapıya taşımak,

MIS, DYS ve GIS verilerinin tamamen entegre hale getirilmesini sağlamak.

Kullanıcıların bilgiye daha kolay erişimini sağlamak,

Belediye hizmetlerini daha verimli, hızlı, güvenilir ve şeffaf bir yapıya taşımak,

Vatandaşın belediye hizmetlerine katılımını sağlayarak; istek, şikâyet ve hizmetleri daha hızlı ve etkin olarak yerine getirmek amacıyla yeni bir otomasyon sistemine geçilmektedir.

Yeni otomasyon sistemi eğitimleri MART ayında verilecek ve yeni sistem NİSAN ayında devreye alınacaktır.