2015 Temmuz Ayı Meclis Kararları

Belediye Meclisinin 09.07.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Temmuz ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 08.07.2015 tarih ve 35 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU
RAPOR NO : 35
RAPOR TARİHİ : 08.07.2015
İLGİ : Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün 26.06.2015 tarih ve 18 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü yazısında; “Belediyemizin seçilmiş ve atanmış personellerinin, ilçemizdeki okullarda öğrenim gören öğrencilerin ve bu öğrencilerle ilgilenecek seçilmiş ve atanmış Eyüp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personelinin yurt içi ve dışı gezileri yasal prosedürün belirlediği çerçevede yapılmaktadır.
Uygulamanın gereği olarak, bu görevlendirmelerle ilgili Belediye Meclisimizden karar alınması zorunluluğu vardır. Ancak, bazı dönemlerde yapılması gereken özellikle dış temas ziyaretlerinde (Kurs, Seminer, İnceleme gezisi vb.)Meclisin toplantı halinde olmaması veya dış temasın yapılacak olan ilk Meclis toplantısından önce olması halinde karar alınmada zorluk yaşanmaktadır. Bu nedenle; 2015 Mali Yılı sonuna kadar yapılacak her türlü iç ve dış temas gezisine katılacak olan katılımcıların belirlenmesi, görevlendirilmesi ve ilgili kurumlarla yazışmalar yapılması için Başkanlık Makamına yetki verilmesi hususunda karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.”denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 5393 sayılı kanunun 14.maddesi (a) bendine ve 18. Madde (p) bendine göre teklifin Müdürlüğünden geldiği şekliyle kabulü komisyonumuzca oyçokluğu ile uygun görülmüş olup,
Takdiri meclise arz olunur.

KARAR
Hukuk Komisyonunun 08.07.2015 tarih ve 35 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.