2015 Temmuz Ayı Meclis Kararları

Belediye Meclisinin 09.07.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Temmuz ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 08.07.2015 tarih ve 36 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU
RAPOR NO : 36
RAPOR TARİHİ : 08.07.2015
İLGİ : Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 03.07.2015 tarih ve 2257 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısında;
“İlgi: İstanbul Defterdarlığı Milli Emlak Daire Başkanlığı Haliç Emlak Müdürlüğü’nün 01.07.2015 tarih ve 65783 sayılı yazısı.
Eyüp İlçesi dahilinde mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı bulunan aşağıda ada/parseli belirtilen taşınmazların 4706 sayılı Kanunun 5.maddesine göre Belediyemiz adına devri sağlanması için İstanbul Defterdarlığı Milli Emlak Daire Başkanlığı ile düzenlenen protokolün imzalanması için 5393 sayılı kanunun 38.maddesinin g bendine göre Belediye Başkanına yetki verilmesi için yazımızın Belediye Meclisine havalesini;
Olurlarınıza arz ederim.
Kemerburgaz Mahallesi 202 ada, 11 parsel 149,83 m2
Kemerburgaz Mahallesi 202 ada, 12 parsel 119,79 m2
Kemerburgaz Mahallesi 141 ada, 9 parsel 170,68 m2”denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Kemerburgaz Mahallesi 202 ada, 11 parsel 149,83 m2, Kemerburgaz Mahallesi 202 ada, 12 parsel 119,79 m2, Kemerburgaz Mahallesi 141 ada, 9 parsel 170,68 m2 sayılı taşınmazların 4706 Sayılı Kanunun 5.Maddesine göre Belediyemiz adına devri sağlanması için İstanbul Defterdarlığı Milli Emlak Daire Başkanlığı ile düzenlenen protokolün imzalanması için 5393 Sayılı Kanunun 38.maddesinin g bendine göre Belediye Başkanına yetki verilmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüş olup,
Takdiri meclise arz olunur.

KARAR
Hukuk Komisyonunun 08.07.2015 tarih ve 36 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız