Belediye Meclisinin 07.04.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Nisan ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 06.04.2016 tarih ve 219 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No : 219
Rapor Tarihi : 06.04.2016
Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 6952 sayı, 30.03.2016 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

04.04.2016 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“İlgi : a) 11.12.2015 tarih, S-7939 sayılı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı
b) 04/01/2016 tarihli ve 446 sayılı yazı.
c) 02/02/2016 tarihli ve 50499 sayılı yazı.
d) 02/02/2016 tarihli ve 234228 sayılı yazı
e) 04/02/2016 tarihli ve 2083 sayılı yazı.
f) 08/02/2016 tarihli ve 2265 sayılı yazı.
g) 10/02/2016 tarihli ve 2517 sayılı yazı.

İlgi a) yazı da "Eyüp, Rami Yeni Mahallesi 245 pafta, 922 ada, 21 parsel sayılı yer; 17.12.2004 t.t.'li 1/1000 ölçekli Rami Revizyon İmar Planı'nda bitişik nizam 3 kat konut alanında kalmakta olup, ekli imar planı örneğinde görüleceği gibi, 21 nolu parselin bitişiğinde ki bir kısım yerin, yoldan ihdas edilerek 21 nolu parselle tevhit edilmesi gerekmektedir. Yaptırılacak uygulama ile sivri bir uç şeklinde bir parsel oluşacağı gibi yoldan ihdas ettirilecek bu kısımda fiili yol bulunmaktadır. Yaptırılacak ihdas ile fiili yol üzerine yapı yapılacak oluşu ve oluşacak yeni parselin şehircilik ilkelerine uygun olmayacağı gibi, mimari açıdan da uygun bir yapı oluşmayacağı görüş ve kanaatindeyiz. Yukarı da bahsedilen nedenlerle yoldan ihadısı gereken bu kısmın plan tadilatı yapılarak konut alanından çıkarılması yönünde gerekli çalışmanın yapılması hususu…" denilmektedir.