Belediye Meclisinin 07.04.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Nisan ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 06.04.2016 tarih ve 64 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 64
RAPOR TARİHİ : 06.04.2016
İLGİ : Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 01.04.2016 tarih ve 7177 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısında;

İlgi : 25/03/2016 tarihli ve 57775 sayılı yazı.

İlgi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü yazısında uhdelerinde yürütülen İstanbul Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (İSMEK) adına İstanbul'da ikamet eden vatandaşlara yönelik sosyal, kültürel, mesleki ve sanat alanında eğitimlerini artırmak amacıyla, Belediyemiz ile yapılması planlanan protokole dair metin yazı ekinde sunulmakta olup mutabık kalınması durumunda imza altına alınması talep edilmektedir.

Mülkiyeti uhdemizde bulunan ilgi yazı ekindeki yerlerle alakalı İSMEK adına protokolün imzalanması hususunda Belediye Başkanına yetki verilmesi ve tahsisleri hususunda 5393 sayılı Kanunun 18.maddesinin (e) bendi, 75.maddesinin (d) bendi ve 38.maddesinin (g) bendleri, mer'i Kanun ve Yönetmelikler uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve eki dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.”denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü yazısında uhdelerinde yürütülen İstanbul Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (İSMEK) adına protokolün imzalanması hususunda Belediye Başkanına yetki verilmesi ve tahsisleri hususunda 5393 sayılı Kanunun 18.maddesinin (e) bendi, 75.maddesinin (d) bendi ve 38.maddesinin (g) bendlerine göre kabulü komisyonumuzca uygun görülmüş olup,
Takdiri meclise arz olunur.

KARAR:

Hukuk Komisyonunun 06.04.2016 tarih ve 64 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.