Belediye Meclisinin 07.04.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Nisan ayı Meclis toplantısı 2. Birleşiminde 2015 yılı Faaliyet Raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise okunarak bilgi verildi.

Okunarak bilgi verilen 2015 yılı faaliyet raporu hakkında yapılan izahat ve müzakereler neticesinde;

KARAR:

2015 yılı Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde 14 ret oyu, 22 kabul oyu ile 2015 yılı Faaliyet Raporu oy çokluğu ile kabul edildi.