Belediye Meclisinin 04.04.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Nisan ayı Meclis toplantısı 1. birleşiminin 2. maddesinde yer alan ve bir yıl süre ile görev yapacak olan Encümen üyeliği için aday belirlenmesi istendi.

Encümen Üyeliğine Orhan Cem UÇAK, Ergün ÇAKIR, Ali PAKYILDIZ, Şamil BEDİR, Kemalettin ŞAHİN, Ali Haydar İŞKAR aday olarak önerildi.

Yapılan gizli oylama neticesinde;

Encümen Üyeliğine aday gösterilen Orhan Cem UÇAK 20 oy, Ergün ÇAKIR 20 oy, Ali PAKYILDIZ 20 oy, Şamil BEDİR 14 oy, Kemalettin ŞAHİN 14 oy, Ali Haydar İŞKAR 14 oy aldıkları tespit edildi.

Encümen Üyeliğine;

Orhan Cem UÇAK 20 oy,
Ergün ÇAKIR 20 oy,
Ali PAKYILDIZ 20 oy alarak seçilmişlerdir.