Belediye Meclisinin 04.01.2018 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 5. toplantı dönemi Ocak ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde yer alan İmar Komisyonunun 04.01.2018 tarih ve 319 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No: 319

Rapor Tarihi: 04.01.2018

Konu: Plan ve Proje Müdürlüğü’nün E.24871 sayı, 06.11.2017 tarihli yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

06.11.2017 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“İlgi :

a) DSİ 14. Bölge Müdürlüğü 27.04.2017 tarih 287092 sayılı yazısı.

b) İBB Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü 05.12.2016 tarih ve 212127

sayılı yazısı

c) İBB Başkanlığı Raylı Sistem Projeler Müdürlüğü 28.03.2017 tarih ve 60596

sayılı yazısı.

d) İstanbul Orman İşletme Müdürlüğü 13.12.2016 tarih ve 2769246 sayılı

yazısı.

e) İSKİ Genel Müdürlüğü 02.03.2017 tarih 20170104557 sayılı yazısı.

f) İBB Başkanlığı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü 03.11.2017 tarih ve

219399 sayılı yazısı.

g) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü

24.07.2017 tarih ve 12436 sayılı yazısı.

h) İBB Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğü 13.12.2016 tarih ve İBB-217201

sayılı yazısı.

i) İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 28.11.2016 tarih ve 37504

sayılı yazısı.

j) İstanbul Valiliği Defterdarlık Avrupu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı

13.12.2016 tarih ve 144650 sayılı yazısı.

k) İBB Başkanlığı Emlak Müdürlüğü 05.12.2016 tarih ve 211535 sayılı yazısı.

l) İBB Başkanlığı Altyapı Projeler Müdürlüğü 12.01.2017 tarih ve 7453 sayılı

yazısı.

m) İBB Başkanlığı Üstyapı Projeler Müdürlüğü 17.01.2017 tarih ve 10222

sayılı yazısı.

n) Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü 05.12.2016 tarih ve

3403-32280 sayılı yazısı.

o) İstanbul 1 Numaralı KVKBK'nun 03.05.2017 tarih ve 826 sayılı yazısı.

p) Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü'nün 15.12.2016 tarih ve 297551 sayılı

yazısı.

r) TEİAŞ 1. Bölge Müdürlüğü 28.12.2016 tarih ve 469059 sayılı yazısı.

s) İGDAŞ Genel Müdürlüğü 21.11.2016 tarih ve 25928 sayılı yazısı.

t) BEDAŞ Genel Müdürlüğü 04.12.2016 tarih 81494 sayılı yazısı.

u) Türk Telekom A.Ş. 01.12.2016 tarih ve 278335 sayılı yazısı.

v) İstanbul Valiliği Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 19.12.2016 tarih

ve 32052 sayılı yazısı.

y) İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü 16.01.2017 tarih ve 571496

sayılı yazısı.

z) İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü 27.12.2016 tarih ve 842 sayılı yazısı.

aa) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 10.11.2016 tarih ve 26283 sayılı yazısı.

ab) İBB Başkanlığı Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü 29.11.2016

tarih ve 208186 sayılı yazısı.

ac) Fen İşleri Müdürlüğünün 24.11.2016 tarih ve 27536 sayılı yazısı.

ad) Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün 11.11.2016 tarih ve 26440 sayılı yazısı.

ae) İBB Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün 31.10.2017 tarih ve

215591 sayılı yazısı.

Müdürlüğümüz bünyesinde 24.01.2011 onay tarihli 1/5000 ölçekli Sultangazi Nazım İmar Planı ve ilgi kurum görüşlerine uygun olarak, Pirinççi Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlanmış olup, plan paftaları, plan açıklama raporu ve ilgili kurum görüşleri yazımız ekindedir.

TALEP/SONUÇ: Pirinççi Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'nın uygun görüldüğü takdirde 3194 sayılı yasaya göre Meclis'e havalesini” Denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Pirinççi Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı oy çokluğu ile uygun görülmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonunun 04.01.2018 tarih ve 319 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.