Belediye Meclisinin 04.01.2018 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 5. toplantı dönemi Ocak ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde yer alan Plan Bütçe Komisyonunun 03.01.2018 tarih ve 35 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 35

RAPOR TARİHİ: 03.01.2018

İLGİ: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 02.01.2018 tarih ve 23 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısında; “Belediyemiz 2018 bütçesi içerisinde personel ihaleleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü"ünce yapılması planlanmış olup personel ihaleleri için gerekli olan bütçe 2018 yılı için bu müdürlüğün bütçesinde gösterilmiştir.

KHK/696 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname"nin Geçici 24. maddesi uyarınca 2018 yılı personel hizmet alımı ihalelerinin üç ay uzatılması öngörülmüştür.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesinde ‘'Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasındaki aktarmalar meclis kararı ile yapılır'' denilmektedir.

Bu nedenle İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Bütçesinden ekli listede bulunan müdürlüklerin bütçelerine gerekli aktarımların yapılmasına ihtiyaç duyulduğundan;

Bu konuda bir karar alınmak üzere yazımızın Belediyemiz Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim.”denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; müdürlük teklifine ekli listedeki şekilde müdürlüklerin bütçelerine gerekli aktarma yapılması komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Plan Bütçe Komisyonunun 03.01.2018 tarih ve 35 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.