Belediye Meclisinin 02.01.2018 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 5. toplantı dönemi Ocak ayı Meclis toplantısı 1. birleşiminin 1. maddesinde yer alan 5393 sayılı Belediye Kanunun 25. maddesine göre seçilecek olan Denetim Komisyonu üyelikleri için aday belirlenmesi istendi.

Denetim Komisyonuna Orhan Cem UÇAK, Hüseyin SEVİM ve Ali Haydar İŞKAR aday olarak gösterildi.

Orhan Cem UÇAK, Hüseyin SEVİM ve Ali Haydar İŞKAR’ın aday oldukları görülerek, gizli oylamaya sunuldu. Yapılan gizli oylama neticesinde;

Denetim Komisyonu üyeliğine,

Orhan Cem UÇAK 18 oy,

Hüseyin SEVİM 18 oy,

Ali Haydar İŞKAR 16 oy aldıkları görülerek seçilmişlerdir.