2017 Eylül Ayı Meclis Kararları

2017/04

Eyüp İlçesi, Kemerburgaz (Mithatpaşa) Mahallesi, 498 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın 115277/120000 (271,90 m2) Belediyemize ait hissesinin satış suretiyle değerlendirilmek üzere 5393 sayılı Kanunun 34.maddesinin (g) bendi gereği Belediye Encümenine yetki verilmesi

2017/169

Eyüp, Üçşehitler Mahallesi, 943 ada, 12 parselin güneyindeki kadastral boşluk alanında irtifak hakkı

2017/170

Eyüp, Kemerburgaz Mahallesi, 375 ada, 8 parselin güneyindeki kadastral boşluk alanında irtifak hakkı