Belediye Meclisinin 04.10.2018 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 5. toplantı dönemi Ekim ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde yer alan İmar Komisyonunun 17.09.2018 tarih ve 336 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No: 336

Rapor Tarihi: 17.09.2018

Konu: Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 21773 sayı, 31.08.2018 tarihli yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

03.09.2018 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

Başkanlığımızın şifahi emri ile yapılacak iş ve işlemlerde hız kazanılması amacıyla ve vatandaşlarımızın zaman kaybı yaşamaması için 19.03.2005 onay tarihli 1/1000 ölçekli Alibeyköy Uygulama İmar Planının Plan notlarının 43. maddesinde değişikliğe gidilmesi ihtiyacı duyulmuştur. Vatandaşlarımızın imar durum belgesi başvurularında sıklıkla yararlandığı, 19.03.2005 onay tarihli 1/1000 ölçekli Alibeyköy Uygulama İmar Planı plan notlarının 43. maddesi mevcut durumda Plan ve Proje Müdürlüğümüzden görüş alınmasını zorunlu kılmakta ve şu şekildedir;

"43. PARSEL SAHİPLERİ TARAFINDAN TALEP EDİLMESİ HALİNDE EYÜP BELEDİYESİ ARAŞTIRMA PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖRÜŞÜ ALINMAK KAYDI İLE 1/5000 ÖLÇEKLİ PLANDA VERİLEN YOĞUNLUK DEĞERLERİ (….KİŞİ/HA ) AŞILMADAN TAKS VE KAT ADEDİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILABİLİR.YAPI NİZAMININ BELİRLENMESİNDE EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI YETKİLİDİR."

Bu sebeple zaman kayıplarını önleme, zaten imar durum belgesinin verildiği İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzün bu konuyu daha hızlı ve yerinde değerlendirebileceği göz önüne alınarak söz konusu plan notu şu şekilde düzenlenmiştir;

"43. PARSEL SAHİPLERİ TARAFINDAN TALEP EDİLMESİ HALİNDE 1/5000 ÖLÇEKLİ PLANDA VERİLEN YOĞUNLUK DEĞERLERİ (….KİŞİ/HA ) VE UYGULAMA İMAR PLANINDAKİ YAPILAŞMA ŞARTLARINDAN KAZANILAN TOPLAM İNŞAAT ALANI AŞILMADAN TAKS VE KAT ADEDİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINDA, YENİ OLUŞACAK TAKS VE KAT ADEDİ DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİNDE, EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ YETKİLİDİR. YAPI NİZAMININ BELİRLENMESİNDE EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI YETKİLİDİR."

Söz konusu plan notu değişikliğine ait mevcut plan notu ve öneri plan notu yazımız ekinde de yer almaktadır.

TALEP /SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, 19.03.2005 onay tarihli 1/1000 ölçekli Alibeyköy Uygulama İmar Planında 43 numaralı Plan Notundaki değişikliğin uygun görülmesi halinde 3194 sayılı yasanın 8b maddesine göre Meclis'e havalesini arz ederim.denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuzun yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 19.03.2005 onay tarihli 1/1000 ölçekli Alibeyköy Uygulama İmar Planının Plan notlarının 43. Maddesinde yapılan değişiklik, komisyonumuzca oy çokluğu ile uygun görülmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonunun 17.09.2018 tarih ve 336 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.