2018 Haziran Ayı Meclis Kararları

Belediye Meclisinin 07.06.2018 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 5. toplantı dönemi Haziran ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde yer alan Hukuk Komisyonunun 06.06.2018 tarih ve 138 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 138

RAPOR TARİHİ: 06.06.2018

İLGİ: Fen İşleri Müdürlüğünün 02.06.2018 tarih ve 13753 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Fen İşleri Müdürlüğünün yazısında; “2018 yılı yatırım programımızda yer alan asfalt alımı işinin finansmanı için İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 17.05.2018 tarih ve 749 sayılı meclis kararı ile Belediyemiz için belirlenen 4.086.005,13.-TL şartlı yardımın İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis kararında belirtilen şartlar altında alınması için Belediye Başkanının yetkilendirilmesi ve bu yardım miktarının bütçe imkanlarının elvermesi halinde İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisince İlçe Meclisinin tekrar karar alınmasına luzüm kalmaksızın % 100'e kadar arttırılmasının kabul edilmesi hususunda karar alınması için yazımızın Meclise havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Belediyemiz asfalt alımı işinin finansmanı için İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından alınan meclis kararı ile Belediyemiz için belirlenen 4.086.005,13.-TL şartlı yardımın İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis kararında belirtilen şartlar altında alınması için Belediye Başkanının yetkilendirilmesi ve bu yardım miktarının bütçe imkanlarının elvermesi halinde İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisince İlçe Meclisinin tekrar karar alınmasına luzüm kalmaksızın % 100'e kadar arttırılmasının kabul edilmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk Komisyonunun 06.06.2018 tarih ve 138 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.