2018 Haziran Ayı Meclis Kararları

Belediye Meclisinin 07.06.2018 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 5. toplantı dönemi Haziran ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde yer alan Hukuk Komisyonunun 06.06.2018 tarih ve 139 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 139

RAPOR TARİHİ: 06.06.2018

İLGİ: Plan ve Proje Müdürlüğünün 02.06.2018 tarih ve 13898 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısında; “Mülkiyeti Belediyemize ait Eyüpsultan ilçesi Göktürk mahallesi 7 pafta 1903 parsel sayılı 865,04 m2 yüzölçümlü taşınmaz 1/1000 ölçekli 19.06.2003 t.t.li Göktürk Uygulama İmar Planı'nda sağlık tesisi alanında kalmaktadır.

TALEP/SONUÇ: Meri planda sağlık tesisi alanında kalan Eyüpsultan ilçesi Göktürk mahallesi 7 pafta 1903 parsel sayılı taşınmazda sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere ilgili idarece yapılacak hizmet binasının plan amacında kullanılmak üzere Eyüpsultan İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin (e) bendine göre tahsisi hususunda karar alınmak üzere yazımızın ve eklerinin Belediye Meclisi'ne havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; mülkiyeti Belediyemize ait Eyüpsultan ilçesi Göktürk mahallesi 7 pafta 1903 parsel sayılı 865,04 m2 yüzölçümlü taşınmazın sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere ilgili idarece yapılacak hizmet binasının plan amacında kullanılmak üzere Eyüpsultan İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin (e) bendine göre 5 yıl süre ile tahsisi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk Komisyonunun 06.06.2018 tarih ve 139 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.