2019 Aralık Ayı Meclis Kararları

Belediye Meclisinin 05.12.2019 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 1. toplantı dönemi Aralık ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 04.12.2019 tarih ve 06 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 06
RAPOR TARİHİ : 04.12.2019
İLGİ : Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 29.11.2019 tarih ve 28380 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yazısında;

“İlgi : a) 11.10.2019 tarihli ve 641779 sayılı yazı.

b) 07.01.2016 Tarih ve 426 Sayılı Eyüpsultan Belediye Meclisi Kararı

İlgi (a) Eyüpsultan Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü yazısında Topçular mahallesi, 480 ada 279 parselde yer alan Hicret Camii Kur'an Kursu ve müştemilatının 2 yıllık tahsis süresinin sona ermesinden dolayı süre uzatımı talep edilmektedir.

Söz konusu edilen taşınmaz 02.07.1998 t.t.li 1/1000 ölçekli Eyüp Uygulama İmar Planı'nda dini tesis (cami) alanında kalmaktadır. Yazımız ekindeki ilgi (b) Eyüpsultan Belediyesi Meclis Kararı ile Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul Müftülüğü'ne plan amacı doğrultusunda kullanılmak üzere 2 yıl süre ile tahsis edilmiş olan taşınmazın tahsis süresi sona ermiştir.

TALEP/SONUÇ: Bu nedenle meri planda dini tesis (cami) alanında kalan Topçular Mahallesi 480 ada 279 parselde kayıtlı Hicret Camii Kur'an Kursu ve müştemilatının Eyüpsultan Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü'ne tahsis edilmesi hususunda 5393 sayılı kanunun 18. maddesinin (e) bendi, mer'i Kanun ve Yönetmelikler uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve eklerinin Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 5393 sayılı kanunun 18. maddesinin (e) bendi gereğince Topçular Mahallesi 480 ada 279 parselde kayıtlı Hicret Camii Kur'an Kursu ve müştemilatının Eyüpsultan Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü'ne 10 yıl süre ile ve bedelsiz olarak tahsis edilmesi komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk Komisyonunun 04.12.2019 tarih ve 06 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.