2019 Aralık Ayı Meclis Kararları

Belediye Meclisinin 05.12.2019 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 1. toplantı dönemi Aralık ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin komisyondan gelen raporlar bölümünde; Plan Bütçe ve Hukuk Ortak Komisyonunun 04.12.2019 tarih ve 19 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

PLAN BÜTÇE VE HUKUK ORTAK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 19
RAPOR TARİHİ : 04.12.2019
İLGİ : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 02.12.2019 tarih ve 28467 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün yazısında;

“5393 Sayılı Belediye Kanununun 48. ve 49. maddelerine istinaden Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdari Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında 08.06.2017 tarih ve 2017/144 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen müdürlük görev ve çalışma yönetmeliklerinde, Belediyemiz organizasyon yapısında yeni kurulan müdürlüklerin bulunması, iş ve işlemler ile mevzuattaki değişikliklere bağlı olarak güncelleme yapılması ihtiyacı oluşmuştur.

Talep/Sonuç: Bu kapsamda, 10 müdürlük yönetmeliğinin güncellenmesi için yazımızın havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Müdürlük teklifi ekindeki Müdürlüklere ait yönetmelikler komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Plan Bütçe ve Hukuk Ortak Komisyonunun 04.12.2019 tarih ve 19 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.