2019 Şubat Ayı Meclis Kararları

2019/11

Topçular Mahallesi 483 Ada 286 parsel trafo yeri intifa hakkı tesisi

2019/14

2019 yılında ilk defa alınacak Sözleşmeli Personel Ücretleri

2019/15

Plan ve Proje Müdürlüğü ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2019 yılı tarife tekliflerine not ilavesi