Lalizade Abdülbaki Efendi Sıbyan Mektebi

1743 yılında Lalizade Abdülbaki Efendi tarafından Sıbyan Mektebi ve Kalenderihane Tekkesi olarak iki birim halinde inşa edilmiştir. Günümüze sadece sıbyan mektebi ulaşabilmiştir. Bu mektepte okuyan ünlülerden biri de Zekai Dede Efendi'dir.