Şah Sultan Sıbyan Mektebi

Defterdar Cadde üzerinde, Şah Sultan Türbesi'nin sağ tarafında ve yine aynı isimle bilinen sebilin üstündedir. İki katlı olan mektep binası, bir galeri üzerine bindirilmiş açık ve kapalı iki kısımdan meydana gelir. Üst kısmı, enli yastıklara binen tam yarım daire şeklindeki yalın ke merler üzerine oturtulmuştur. Üst kısımdaki mekteb, avlu tarafına doğruvbüyütülmüş ve alt kısmı geride kaldığından taşan kısım altı mermer sütun üzerine bindirilmiştir.

Yan tarafındaki bir taş merdivenden dershaneye çıkılmaktadır. Alt kısımda türbedar ve bakımcıların kargir odaları bulunmaktadır. Mektebin, cadde avlu ve Zal Mahmud Paşa haziresine bakan cephelerinde mermer sö'veli dörder penceresi vardır. Kesme taş ve tuğla hatıllı olarak yapılan bu güzel eserin cadde tarafında ve pencerelerin üzerine pek zarif bir kuş saray yapılmıştır.

Mekteb, türbe ve sebille beraber 1215 (1800) tarihinde inşa olunmuştur. Mektebin yerinde evvelce İskender Bey Mektebi ve Mescidi vardı. İskender Bey, 990 (1582) tarihinde vefat etmiştir. Kabri, Şah Sultan Türbesi arkasındaki açık türbededir. Dukakin-Zâde Ahmet Paşa Türbesi bahsine bakınız. Bu mektep harap oldukta, yanındaki Nafiz Feyzullah Efendi Konağı ile beraber yıktırılarak şimdiki okul inşa olunmuştur.

Kaynak: (Hadika 1/2537)

Bahariye semtinde ve Silahdar Ağa Caddesi üzerindeki Şah Sultan Camiinin Caddeye açılan avlu kapısının üzerinde idi. Bugün mevcut değildir. Mekteb, Cami ile beraber, Şah Sultan tarafından 963 (1555) tarihinde yaptırılmıştır. Mimar Sinan yapısı idi. 1875 tarihli mektepler listesinde adı vardır.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız