Ramazan Ağa Sıbyan Mektebi

Zal Paşa Caddesi üzerinde ve Kızıl Mescid'in kıble tarafındadır. Banisi, Sekbanbaşı Ramazan Ağa'dır. Kabri, mektebin altındaki türbededir. şahidesinde yazı ve tarih yoktur.

Mekteb, tuğla hatıllı olarak muntazam kesmetaştan yapılmıştır. Çatısı ahşaptır. Taş bir merdivenle çıkılır. Merdivenin önünde şahidesi kırık bir kabir vardır. Kitabesi Caddeye ve hazireye bakan cephanesinde olup iki sıra halinde hazırlanmıştır ki şudur:

Hamdülillâh Ramazan Ağa Ser sekbânân

İtdi bu cây ola rtâlan ü kıraat

Mekteb ve meşhedi târihin didi Sâ'i

Yaydı bu mekteb-i bâlâyı Ser Sekbânân

Fatiha 994 (1586)

Kitabe yazan Sâ'i Mustafa Çelebi, İstanbullu meşhur bir nakkaş ve şairdir. 1004 (1595) de öldü. Silivrikapı dışındaki mezarlığa gömüldü. Şahidesi mevcut değildir.

Kızıl Mescid (Kiremitçi Süleyman Çelebi Camii) 938 (1531) tarihinde yapıldığına göre, mekteb ondan, 56 sene sonra yazılmıştır. Kızıl Mescid bahsine bakınız.

Kaynak: (Hadika 1/278) (Si. Osm. 3/2 ve 3/418)