Mihrişah Sultan Sıbyan Mektebi

Eyüp Camii doğusunda, Bostan iskelesi Sokağı üzerinde, Pertev Paşa Türbesi arasında ve Mihrisâh Valide Sultan Türbesi karşısında olup bugün mezarlıklar arasında kalmıştır.

1210 (1795) tarihinde karşısındaki türbe, imaret ve sebil ile beraber yaptırılmıştır. Yapıldığı tarihte etrafı boş arsa idi. Önündeki mezarlık takriben 30 sene sonra oluşmaya başlamıştır. Mektebin bahçe kapısı, Ferhad Paşa haziresinin arkasında ve Bostan iskelesi Sokağı üzerindedir. Kemerli kapısında kitabe yoktur. Mekteb bugün pek harap durumdadır. 1970 tarihlerin de içinde barınan bir ailenin dikkatsizliği neticesi yanmıştır. Klasik demir parmaklıklı beş penceresi vardır. Kesme taştan tuğla hatıllı olarak yapılmıştır. Çatısı ahşaptı. Burada bir de küçük bir kitaplık vardı. 1924'den önce Eyüp, Hüsrev Paşa Kütüphanesi'ne ve 1965'de de Süleymaniye Kütüphanesine nakledilmiştir. Mektebin kitabesi yoktur. Banisi için Mihrişah Valide Sultan Türbesi basine bakınız . Kaynak: (Osm. Arş. Evkaf İdareleri Katalogu 1/152)