2014 Eylül Ayı Meclis Kararları

Belediye Meclisinin 03.09.2014 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 1. toplantı dönemi Eylül ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 02.09.2014 tarih ve 12 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 12
RAPOR TARİHİ : 02.09.2014
İLGİ : Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 02.06.2014 tarih ve 413 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü yazısında;
“08.05.2014 tarih ve 2014/60 sayılı Meclis kararı ile kurulan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü yönetmeliği aynı sayı ve tarihle kabul edilmiştir. İşbu kabul edilen yönetmeliğe ilave olunması düşünülen maddeler ektedir.
İlgili maddeler görüşülmek üzere yazımızın Meclise sevkini arz ederim.” Denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; teklifin müdürlüğünden geldiği şekliye kabulü komisyonumuzca uygun görülmüş olup,
Takdiri meclise arz olunur.

Bu konuda yapılan izahat ve müzakereler neticesinde;

Hukuk Komisyonunun 02.09.2014 tarih ve 12 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.