Belediye Meclisinin 06.11.2014 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 1. toplantı dönemi Kasım ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 05.11.2014 tarih ve 17 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 17
RAPOR TARİHİ : 05.11.2014
İLGİ : Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 22.10.2014 tarih ve 7792 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısında;
“Eyüp İlçesi, Alibeyköy-Yeşilpınar Mahallesi mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı bulunan 246 pafta, 500 ada, 21 parsel sayılı taşınmazın 4706 Sayılı Kanunun 5.Maddesine göre Belediyemiz adına devri sağlanması için İstanbul Defterdarlığı Milli Emlak Daire Başkanlığı ile düzenlenen protokolün imzalanması için 5393 Sayılı Kanunun 38.maddesinin g bendine göre Belediye Başkanına yetki verilmesi için yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 246 pafta, 500 ada, 21 parsel sayılı taşınmazın 4706 Sayılı Kanunun 5.Maddesine göre Belediyemiz adına devri sağlanması için İstanbul Defterdarlığı Milli Emlak Daire Başkanlığı ile düzenlenen protokolün imzalanması için 5393 Sayılı Kanunun 38.maddesinin g bendine göre Belediye Başkanına yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüş olup,
Takdiri meclise arz olunur.
Bu konuda yapılan izahat ve müzakereler neticesinde;
Hukuk Komisyonunun 05.11.2014 tarih ve 17 sayılı raporundaki “… 246 pafta, 500 ada, 21 parsel sayılı taşınmazın 4706 Sayılı Kanunun 5.Maddesine göre Belediyemiz adına devri sağlanması için İstanbul Defterdarlığı Milli Emlak Daire Başkanlığı ile düzenlenen protokolün imzalanması için 5393 Sayılı Kanunun 38.maddesinin g bendine göre Belediye Başkanına yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüş olup,” ifade “… 246 pafta, 500 ada, 21 parsel sayılı 466,48 m2’lik taşınmazın 4706 Sayılı Kanunun 5.Maddesine göre Belediyemiz adına devri sağlanması için İstanbul Defterdarlığı Milli Emlak Daire Başkanlığı ile düzenlenen protokolün imzalanması için 5393 Sayılı Kanunun 38.maddesinin g bendine göre Belediye Başkanına yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüş olup,” şeklinde düzeltilerek oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.