Belediye Meclisinin 06.11.2014 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 1. toplantı dönemi Kasım ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk+Kültür Turizm+Çevre Ortak Komisyonunun 05.11.2014 tarih ve 12 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK + KÜLTÜR TURİZM + ÇEVRE ORTAK KOMİSYON RAPORU
RAPOR NO : 12
RAPOR TARİHİ : 05.11.2014
İLGİ : Plan ve Proje Müdürlüğünün 30.10.2014 tarih ve 1028 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
Plan ve Proje Müdürlüğü yazısında;
İlgi: a) 09.10.203 tarihli 33623 sayılı İstanbul Valiliği Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü yazısı ve eki 19.08.2013 tarih ve 57809 sayılı 2013/2 Numaralı Genelge 2013/21 sayılı Genelge
b) 28.11.2013 tarih ve S-1169 tarihli yazımız.
İlgi (a) yazı ile tarafımıza gönderilen 19.08.2013 tarih ve 57809 sayılı 2013/2 Numaralı Genelge kapsamında Turizm Öncelikli Yöre Belediye (TÖYB) statüsüne girebilmek için ilgi (b) yazımız ve eki rapor ile başvurulmuş olup, TÖYB statüsüne seçilmiş bulunmaktayız. Bu kapsamda ilgi Genelgenin Genel Esaslar Bölümünün (a) bendinde yer alan “Belediyelerin imar uygulamalarına yönelik Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde yapacakları, yol park ve mesire yerleri, çocuk oyun alanı, meydan, büst ve heykel hariç anıt çevresi, otopark yönetmeliği dışında kalan yerler haricindeki otoparklar, açık veya kapalı Pazar yerleri, belediye hizmet binası, düğün salonu, mezbaha, umumi wc, tarihi ve turistik eserlerin çevrelerinin düzenlenmesi, sosyal ve/veya kültürel donatı alanları ile küçük çaplı köprü, menfez, içme suyu, kanalizasyon, fosseptik gibi alt yapı tesisleri mali yardım kapsamındadır.” açıklamaya istinaden 2010 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıp Belediye’mize uygulanması için gönderilen “Eyüp Sultan Bulvarı ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım ve Cephe Rehabilitasyonu Projesi’nin” hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.
Söz konusu proje uygulamasının yapılması amacıyla, gerekli katkı payının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan talep edilmesi ve kullanılması konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunda karar alınmak üzere yazımız ve eklerinin meclise havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; “Eyüp Sultan Bulvarı ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım ve Cephe Rehabilitasyonu Projesi’nin” hayata geçirilmesi için gerekli katkı payının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan talep edilmesi ve kullanılması konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüş olup,
Takdiri meclise arz olunur.
Bu konuda yapılan izahat ve müzakereler neticesinde;
Hukuk+Kültür Turizm+Çevre Ortak Komisyonunun 05.11.2014 tarih ve 12 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.