2015 Haziran Ayı Meclis Kararları

Belediye Meclisinin 04.06.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Haziran ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk+Çevre+Plan Bütçe Ortak Komisyonunun 27.05.2015 tarih ve 03 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK+ÇEVRE+PLAN BÜTÇE ORTAK KOMİSYON RAPORU
RAPOR NO : 03
RAPOR TARİHİ : 27.05.2015
İLGİ : İşletme Müdürlüğünün 04.05.2015 tarih ve 1344 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
07.05.2015 tarihli meclis toplantısında komisyonumuza iade edilen müdürlük teklifi komisyonumuzca tekrar incelendi.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 5393 sayılı kanunun 18.maddesinin (e) fıkrasına istinaden Eyüp Belediyesinin tahsis yetki ve tasarrufunun bulunduğu yerlerde 10 yıla kadar kiralama yapılması komisyonumuzca oy çokluğu ile uygun görülmüş olup,
Takdiri meclise arz olunur.

KARAR
Hukuk+Çevre+Plan Bütçe Ortak Komisyonun 27.05.2015 tarih ve 03 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.