2015 Haziran Ayı Meclis Kararları

Belediye Meclisinin 04.06.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Haziran ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk+Çevre+Plan Bütçe Ortak Komisyonunun 27.05.2015 tarih ve 04 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK+ÇEVRE+PLAN BÜTÇE ORTAK KOMİSYON RAPORU
RAPOR NO : 04
RAPOR TARİHİ : 27.05.2015
İLGİ : İşletme Müdürlüğünün 04.05.2015 tarih ve 1345 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
07.05.2015 tarihli meclis toplantısında komisyonumuza iade edilen müdürlük teklifi komisyonumuzca tekrar incelendi.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesi (e) fıkrasına istinaden Eyüp ilçesi Silahtarağa Mahallesi Silahtarağa Caddesi 246 pafta 732 ada 1 parsel üzerinde bulunan taşınmazın tamamının veya bazı bölümlerinin 10 yıla kadar kiraya verilebilmesi komisyonumuzca oy çokluğu ile uygun görülmüş olup,
Takdiri meclise arz olunur.

KARAR
Hukuk+Çevre+Plan Bütçe Ortak Komisyonun 27.05.2015 tarih ve 04 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.