2015 Haziran Ayı Meclis Kararları

Belediye Meclisinin 04.06.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Haziran ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 03.06.2015 tarih ve 33 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU
RAPOR NO : 33
RAPOR TARİHİ : 03.06.2015
İLGİ : Fen İşleri Müdürlüğünün 21.05.2015 tarih ve 1131 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
Fen İşleri Müdürlüğü yazısında; “2015 yılı yatırım programımızda yer alan, asfalt, beton malzemeleri yapım, bakım, onarım, yeşil alan düzenlemeleri, ağaç-fidan-park ve bahçe malzemeleri alımı işinin finansmanı için İstanbul Büyükşehir Belediyesinden 5.493.582,09.-TL şartlı yardımın alınmasına, bu yardım miktarının bütçe imkanlarının elvermesi halinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisince İlçe Meclisinin tekrar karar alınmasına lüzum kalmaksızın %100’e kadar arttırılmasının kabul edilmesi hususunda karar alınması için yazımızın Meclise havalesini arz ederim.”denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; asfalt, beton malzemeleri yapım, bakım, onarım, yeşil alan düzenlemeleri, ağaç-fidan-park ve bahçe malzemeleri alımı işinin finansmanı için İstanbul Büyükşehir Belediyesinden şartlı yardımın alınması, bu yardım miktarının bütçe imkanlarının elvermesi halinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisince İlçe Meclisinin tekrar karar alınmasına lüzum kalmaksızın %100’e kadar arttırılması 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 ve 75. Maddeleri uyarınca komisyonumuzca uygun görülmüş olup, komisyonumuzca uygun görülmüş olup,
Takdiri meclise arz olunur.

KARAR
Hukuk Komisyonunun 03.06.2015 tarih ve 33 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.