2015 Kasım Ayı Meclis Kararları

Belediye Meclisinin 05.11.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Kasım ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 04.11.2015 tarih ve 44 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU
RAPOR NO : 44
RAPOR TARİHİ : 04.11.2015
İLGİ : Plan ve Proje Müdürlüğünün 02.11.2015 tarih ve 1724 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
Plan ve Proje Müdürlüğü yazısında;
“İLGİ: 27.10.2015 tarih, 14/A-(15)/2017 sayılı İstanbul Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı yazısı
İlgi yazı ile mülkiyeti vakıflarına ait 3291 parselin amaç ve ihtiyaçlarına uygun olarak kullanabilmesi amacıyla 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan tadilatı yapılması işlemlerine başlanılacağından bahisle, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan değişiklik işlemlerinin eş zamanlı yürütülebilmesi için 1/1000 ölçekli plan yapma yetkisinin Başkanlığımızca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na verilmesi talep edilmektedir.
Kemerburgaz, İskoza Mevkii, 47/1 pafta, 3291 parsel için; 5216 sayılı yasanın 7. Maddesine göre Belediyemiz yetki ve sorumluluğunda bulunan 1/1000 ölçekli plan yapma yetkisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na devredilmesi hususunun uygun görülmesi halinde 3194 sayılı yasanın 8b maddesine göre Meclis’e havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Kemerburgaz, İskoza Mevkii, 47/1 pafta, 3291 parsel için; 5216 sayılı yasanın 7. Maddesine göre Belediyemiz yetki ve sorumluluğunda bulunan 1/1000 ölçekli plan yapma yetkisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na devredilmesi hususunun kabulü komisyonumuzca oy çokluğu uygun görülmüş olup,
Takdiri meclise arz olunur.

KARAR
Hukuk Komisyonunun 04.11.2015 tarih ve 44 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.