2015 Aralık Ayı Meclis Kararları

Belediye Meclisinin 10.12.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Aralık ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 08.12.2015 tarih ve 45 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU
RAPOR NO : 45
RAPOR TARİHİ : 08.12.2015
İLGİ : İşletme Müdürlüğünün 18.11.2015 tarih ve 4175 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
İşletme Müdürlüğü yazısında; “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 22 ve 30 uncu maddelerine dayanarak çıkarılan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik’in 8.maddesi uyarınca Belediyemiz İşletme Müdürlüğü bünyesinde görev yapan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu tarafından hazırlanan İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönetmelik Taslağı hazırlanarak ekte sunulmuştur.
Hazırlanan yönetmelik taslağının onaylanmak üzere Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönetmeliğinin Müdürlüğünden geldiği şekliyle kabulü komisyonumuzca oybirliği uygun görülmüş olup,
Takdiri meclise arz olunur.

KARAR
Hukuk Komisyonunun 08.12.2015 tarih ve 45 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız