2015 Aralık Ayı Meclis Kararları

Belediye Meclisinin 10.12.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Aralık ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 09.12.2015 tarih ve 48 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU
RAPOR NO : 48
RAPOR TARİHİ : 09.12.2015
İLGİ : Yazı İşleri Müdürlüğünün 07.12.2015 tarih ve 724 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
Yazı İşleri Müdürlüğü yazısında; “Müdürlüğümüze bağlı Arşiv Biriminin 5393 sayılı Belediye Kanunu 15/b maddesine dayanılarak hazırlanan görev, yetki ve sorumluluklarını içeren İç Hizmet Yönetmeliği ile ilgili çalışması hazırlanarak ekte sunulmuştur.
Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde yazımızın Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim.”denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Arşiv Birimi İç Hizmet Yönetmeliğinin Müdürlüğünden geldiği şekliyle kabulü hususunun kabulü komisyonumuzca oybirliği uygun görülmüş olup,
Takdiri meclise arz olunur.

KARAR
Hukuk Komisyonunun 09.12.2015 tarih ve 48 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız