2015 Aralık Ayı Meclis Kararları

Belediye Meclisinin 10.12.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Aralık ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 08.12.2015 tarih ve 46 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU
RAPOR NO : 46
RAPOR TARİHİ : 08.12.2015
İLGİ : Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25.11.2015 tarih ve 3658 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısında;
“İlgi: a) 18.11.2013 tarihli ve 70083060-215-994 sayılı Eyüp Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü yazısı
b) 05.12.2013 tarihli ve 2013/270 sayılı Meclis Kararı
c) 13.12.2013 tarihli ve 8020 sayılı Eyüp Kaymakamlığı İlçe Müftülüğüne olan yazımız.
Mülkiyeti belediyemize ait olan Eyüp İlçesi, Göktürk Mahallesi, 251 pafta, 1875 parsel 1.740,24 m2 yüzölçümlü yer 19.06.2003 t.t.’li 1/1000 ölçekli Göktürk Uygulama imar Planında Kültür Merkezi, Spor Tesisleri, Cami, Sosyal Tesis alanında kalmaktadır.
İlgi yazı ile tahsis talep edilen parselin imar plan fonksiyonu doğrultusunda değerlendirilmek üzere 25 yıllığına Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis edilmesi ile ilgili olarak ilgi (b) sayılı Meclis Kararı alınmış ve ilgi (c) sayılı yazı ile İlçe Müftülüğüne bildirilmiştir.
Söz konusu 1875 parselin imar plan fonksiyonuna göre Eyüp Belediye Başkanlığımızca tasarruf edileceğinden bahse konu olan tahsisin iptal edilmesi için 5393 sayılı Kanunun 18.maddesinin ( e) bendi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve eki dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.”denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 5393 Sayılı Kanunun 18.maddesinin (e) bendi uyarınca, Eyüp İlçesi, Göktürk Mahallesi, 251 pafta, 1875 parsel 1.740,24 m2 yüzölçümlü yerin imar plan fonksiyonuna göre Eyüp Belediye Başkanlığımızca tasarruf edileceğinden bahse konu olan tahsisin iptal edilmesi hususunun kabulü komisyonumuzca uygun görülmüş olup,
Takdiri meclise arz olunur.

KARAR
Hukuk Komisyonunun 08.12.2015 tarih ve 46 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız