2015 Aralık Ayı Meclis Kararları

Belediye Meclisinin 10.12.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Aralık ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 09.12.2015 tarih ve 47 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU
RAPOR NO : 47
RAPOR TARİHİ : 09.12.2015
İLGİ : Kültür İşleri Müdürlüğünün 03.12.2015 tarih ve 672 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
Kültür İşleri Müdürlüğü yazısında;
“İlgi: Tüm Balkanlılar Kültür ve Dayanışma Derneğinin 18/11/2015 tarih ve 16893 sayılı dilekçesi.
Alibeyköy Merkez Mahallesi Namık Kemal Caddesi No:79/B adresinde kain Tüm Balkanlılar Kültür ve Dayanışma Derneğinin, İlgi sayılı dilekçesine istinaden Belediyemiz ile ortaklaşa düzenleyeceği,eğitim-kültür-sanat ve seminerler ile birlikte derneğin tefrişat, tamirat, bakım onarım ve buradaki dersliklerde Boşnakça ve Arnavutça derslerini verecek olan eğitmenlerini de kapsayan protokolün yapılabilmesi hususunda;
Yazımızın Meclise sevkini olurlarınıza arz ederim.”denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Alibeyköy Merkez Mahallesi Namık Kemal Caddesi No:79/B adresinde kain Tüm Balkanlılar Kültür ve Dayanışma Derneğine Belediyemiz ile ortaklaşa düzenleyeceği,eğitim-kültür-sanat ve seminerler ile birlikte derneğin tefrişat, tamirat, bakım onarım ve buradaki dersliklerde Boşnakça ve Arnavutça derslerini verecek olan eğitmenlerini de kapsayan protokolün imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun kabulü komisyonumuzca oybirliği uygun görülmüş olup,
Takdiri meclise arz olunur.

KARAR
Hukuk Komisyonunun 09.12.2015 tarih ve 47 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız