2016 Ekim Ayı Meclis Kararları

2016/133

Kemerburgaz Merkez Revizyon Uygulama İmar Planında yer alan kat yüksekliklerine ilişkin plan değişikliği

2016/135

Eyüp İlçesi, Nişancı Mahallesi, 129 ada 9-10 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişikliği