2017 Mart Ayı Meclis Kararları

2017/18

Eyüp İlçesi, İslambey Mahallesi, 222 Ada, 21 Parselde plan tadilatı

2017/82

Eyüp, Alibeyköy Mahallesi (Yeşilpınar Mahallesi) 247 pafta, 212 ada, 25 parsel sayılı yerin satış suretiyle değerlendirilmek üzere Belediye Encümenine yetki verilmesi

2017/86

Eyüp İlçesi Çöp Toplama, Nakli ve Kent Temizliği Hizmet Alımı İşi ihale onayı