Belediye Meclisinin 09.05.2019 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 1. toplantı dönemi Mayıs ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Plan Bütçe ve Hukuk Ortak Komisyonunun 07.05.2019 tarih ve 01 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

PLAN BÜTÇE VE HUKUK ORTAK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 01

RAPOR TARİHİ: 07.05.2019

İLGİ: Temizlik İşleri Müdürlüğünün 17.04.2019 tarih ve 9366 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Temizlik İşleri Müdürlüğünün yazısında; “4734 sayılı Kamu ihale kanununa göre Eyüpsultan İlçesi Çöp Toplama, Nakli, Kent Temizliği, Okul Temizliği ve Kontrol işlerinde kullanılmak üzere ihalesi yapılan ''Muhtelif Araç Kiralama Hizmet Alımı'' işi 15.07.2019 tarihinde sona erecektir.

TALEP/SONUÇ:

Bu işin 5393 sayılı Kanunun Gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmeleri başlıklı 67'nci maddesine binaen 36 ay süreyle Eyüpsultan İlçesi Çöp Toplama, Nakli, Kent Temizliği, Okul Temizliği ve Kontrol işlerinde kullanılmak üzere yapılacak ''Muhtelif Araç Kiralama Hizmet Alımı'' için 4734 sayılı Kamu İhale kanunu 19. Maddesine göre ihale yapılması hususunda karar alınması için yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 5393 sayılı Kanunun Gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmeleri başlıklı 67'nci maddesine binaen 36 ay süreyle Eyüpsultan İlçesi Çöp Toplama, Nakli, Kent Temizliği, Okul Temizliği ve Kontrol işlerinde kullanılmak üzere yapılacak ''Muhtelif Araç Kiralama Hizmet Alımı'' için 4734 sayılı Kamu İhale kanunu 19. Maddesine göre ihale yapılması komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Plan Bütçe ve Hukuk Ortak Komisyonunun 07.05.2019 tarih ve 01 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.