Belediye Meclisinin 09.05.2019 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 1. toplantı dönemi Mayıs ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Plan Bütçe ve Hukuk Ortak Komisyonunun 07.05.2019 tarih ve 02 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

PLAN BÜTÇE VE HUKUK ORTAK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 02

RAPOR TARİHİ: 07.05.2019

İLGİ: Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 17.04.2019 tarih ve 9371 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Destek Hizmetleri Müdürlüğünün yazısında; “Belediyemize ait tüm hizmet birimlerinin şehir içi veya gerekli durumlarda şehir dışı (cenaze, kültür gezisi vb.) alanlarda ihtiyaç duyulan hizmetlerin görülmesi amacıyla 237 Sayılı Taşıt Kanununun ilgili genelgeleri ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu doğrultusunda Müdürlüğümüzce ihalesi yapılan Sürücülü/Sürücüsüz Muhtelif Araç Kiralama Hizmet Alımı İşi 30.09.2019 tarihinde sona erecektir.

Sürücülü/Sürücüsüz Muhtelif Araç Kiralama Hizmet Alımı işinin 5393 sayılı Belediye Kanununun gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmeleri başlıklı 67'nci maddesine binaen 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 19. Maddesine göre 36 ay süre ile ihale yapılması hususunda karar alınması için yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Sürücülü/Sürücüsüz Muhtelif Araç Kiralama Hizmet Alımı işinin 5393 sayılı Belediye Kanununun gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmeleri başlıklı 67'nci maddesine binaen 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 19. Maddesine göre 36 ay süre ile ihale yapılması komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Plan Bütçe ve Hukuk Ortak Komisyonunun 07.05.2019 tarih ve 02 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.