2020 Yılı 1.Olağanüstü Toplantı Kararları

Belediye Meclisinin 15.05.2020 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 2. toplantı dönemi 2020 yılı 1. Olağanüstü Meclis toplantısının Müdürlüklerden gelen teklifler bölümünde yer alan Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 20.03.2020 tarih ve 7321 sayılı teklifi Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

BAŞKANLIK MAKAMINA

“İlgi : a) 07.11.2013 Tarih ve 245 Sayılı Eyüpsultan Belediyesi Meclis Kararı

b) 17.03.2020 Tarih ve 256986 Sayılı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yazısı

Mülkiyeti idaremize ait olan Eyüpsultan ilçesi Rami Yeni mahallesi 50 pafta 268 ada 17 parsel 221.061,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde kayıtlı bulunan Rami Kışlası ilgi (a) Meclis Kararı ile, restore edilerek kütüphane ve kültürel amaçlı kullanılmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne 25 yıl süre ile tahsis edilmiştir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ilgi (b) yazısında taşınmazın tahsis kapsamında yapılmakta olan restorasyon ve rekonstrüksiyon işlemlerinin giderlerinin Genel Müdürlükleri ile Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı'na bağlı Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu'nca karşılanacağını, bu nedenle söz konusu taşınmazın her iki kuruma da tahsis edilmesi talebini bildirmiştir.

TALEP/SONUÇ: Bu durumda konu edilen 50 pafta 268 ada 17 parsel sayılı taşınmazda kayıtlı Rami Kışlası'nın, ilgi (a) Meclis Kararı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne 25 yıl süre ile tahsis edilmesine ek olarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ilgilendirilen Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu'na da aynı şartlarla tahsis edilmesi hususunda 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18 inci maddesinin (e) bendi gereğince karar alınmak üzere yazımız ve eklerinin Belediye Meclisi'ne havale edilmesini arz ederim.”

KARAR :

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 20.03.2020 tarih ve 7321 sayılı yazısı teklif karar olarak oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.