2020 Yılı 1.Olağanüstü Toplantı Kararları

Belediye Meclisinin 15.05.2020 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 2. toplantı dönemi 2020 yılı 1. Olağanüstü Meclis toplantısının Müdürlüklerden gelen teklifler bölümünde yer alan Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 07.05.2020 tarih ve 9237 sayılı teklifi Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

BAŞKANLIK MAKAMINA

“İlgi : 06.05.2020 tarihli ve 769 sayılı yazı.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün ilgi yazısında Koronavirüs hastalığının (COVID-19) tüm dünya için halk sağlığı tehdidi oluşturduğu, aile sağlığı merkezlerinin COVID-19 pandemisinde halk sağlığının korunmasında önemli görev üstlendiği, idarelerince yapılan değerlendirmede ilçemiz Nişancı mahallesinde yeni bir aile sağlığı merkezine ihtiyaç duyulduğunun anlaşıldığı belirtilerek; mülkiyeti Belediyemize ait Eyüpsultan ilçesi Düğmeciler-Nişancı mahallesi 134 ada 47 parsel sayılı taşınmazın COVID-19 pandemisi nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Yavuz KALAYCI'nın adının verileceği bir aile sağlığı merkezi yapılmak üzere idarelerine tahsis edilmesi talep edilmektedir.

TALEP/SONUÇ: Mülkiyeti Belediyemize ait Eyüpsultan ilçesi Düğmeciler-Nişancı mahallesi 134 ada 47 parsel sayılı 605,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın aile sağlığı merkezi yapılmak üzere İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18.maddesinin (e) bendine göre tahsis edilmesi hususunda karar alınmak üzere yazımızın ve eklerinin Belediye Meclisi'ne havalesini arz ederim.”

KARAR :

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 07.05.2020 tarih ve 9237 sayılı yazısı teklif karar olarak oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.